Internal Project Support

Ostatní resortní programy

KONTAKTY

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530
  • vyhlášení soutěží, administrativní zabezpečení
Ing. Thuong Hien Ngo
tel.: 549 49 4535

  • ekonomika projektů, kontroly čerpání
  • administrativní zajištění

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje dnem 13. března 2017 druhou jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů Programu NAKI II (identifikační kód programu: DG) podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Program má dva globální cíle, které se dále dělí na šest specifických cílů:

Globální cíl č. 1: Národní identita

  • Specifický cíl č. 1.1 Výzkum a jeho uplatnění - historické vědní obory a archeologie
  • Specifický cíl č. 1.2 Výzkum a jeho uplatnění - jazyk a literatura
  • Specifický cíl č. 1.3 Výzkum a jeho uplatnění - umělecká tvorba

Globální cíl č. 2: Kulturní dědictví

  • Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými hodnotami
  • Specifický cíl č. 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví
  • Specifický cíl č. 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média

Veškeré informace o podmínkách veřejné soutěže, způsobu a kritériích hodnocení návrhů projektů, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je zájemcům k dispozici na internetové adrese poskytovatele https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html.

Soutěžní lhůta začíná dnem 14. 3. 2017 a končí dnem  2. 5. 2017 v 14:00.00.

 V případě, že uvažujete o podání návrhu do této veřejné soutěže, prosím,  nejpozději do 13.4.2017 o  podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535,


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4505 od 31.10.2011