Internal Project Support

Specifický výzkum

Archiv

Formuláře:

 • Žádost o stipendium – podpora publikační činnosti
 • Žádost o stipendium – podpora účasti na odborné konferenci
 • Žádosti o stipendia se sbírají 2x do roka, a to k 30. 4. a k 15. 10. Podmínky pro daný rok jsou upraveny pokynem děkana, který je zveřejněn v souladu s pravidly soutěže.

  Sběr žádostí o stipendium k 15.10. 2012

  Do 15. 10. 2012 můžete podávat žádosti o stipendium dle výše zmíněného pokynu děkana na přiložených formulářích. Žádosti (s podpisy školitele a ředitele ústavu) podávejte na Oddělení pro vědu, výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium PřF MU, Kotlářská 2.
  Hodnotí se pouze ty publikace, kde je student hlavním autorem nebo jedním ze dvou hlavních autorů spolu se školitelem nebo jiným vědeckým pracovníkem.
  Má-li student více publikací, kde je hlavním autorem nebo jedním ze dvou hlavních autorů, může podat více žádostí a za každou publikaci může obdržet stipendium podle jejího hodnocení.
  Stipendium na podporu účasti studentů na odborných konferencích může být přiznáno studenům, kteří k datu sběru žádosti tj. 30. 4. 2012 a 15. 10. 2012 mají přijatý příspěvek na odborné konferenci. Podmínkou přiznání stipendia je aktivní prezentace vlastního výsledku (či výsledku, na němž se student podílel) formou přednášky nebo posteru. Přednost bude dána přednáškám před plakátovými sděleními.

  login
  © 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
  Všechna práva vyhrazena.
  Webmaster: Alan Kuběna,
  Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
  Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
  Počet přístupů: 9590 od 31.10.2011