Internal Project Support

TAČR - Technologická agentura ČR

OBECNÉ INFORMACE

http://www.tacr.cz/

KONTAKTY

Ing. Thuong Hien Ngo
tel.: 549 49 4535
 • ekonomika projektů, kontroly čerpání
 • administrativní zajištění

Semináře k 1. veřejné soutěži programu THÉTA (TAČR)

Na konci října TAČR vyhlásí 1. veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA. V rámci příprav na tuto soutěž budou v Praze uskutečněny semináře a setkání, které budou poměrně úzce zaměřeny na konkrétní podprogramy, na určitou činnost v rámci nich a na propojení potenciálních zájemců. Tematické zaměření 1. VS programu Théta naleznete na:  https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-theta/prvni-verejna-soutez/1123-tematicke-zamereni-1-verejne-souteze-programu-theta.html

Linky na semináře naleznete zde:

V případě zájmu o soutěž kontaktujte, prosím, Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535,

Výzva č.4 v rámci programu GAMA

CTT vyhlašuje další výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Proof of concept v rámci programu GAMA (TAČR).

Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU pomocí Dílčích projektů, které budou prostřednictvím této výzvy na MU realizovány.

Soutěžní lhůta končí dnem 20. 9. 2017.

Detailnější informace naleznete zde: https://is.muni.cz/auth/do/1487/59109132/71094710/

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této soutěže, prosím, nejpozději do 12.9.2017 podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535, 

1. veřejná soutěž ÉTA (TAČR)

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. srpna 2017 první veřejnou soutěž pro program ÉTA. Program je zaměřen na zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka.

V rámci programu budou podpořeny projekty zaměřené na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

 • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
 • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
 • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Soutěžní lhůta končí dnem 27. 9. 2017

Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu naleznete zde:
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1068-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-spolecenskovedniho-a-humanitniho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-eta.html

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této soutěže, prosím, nejpozději do 18.9.2017 o  podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535,

 

Příprava projektů veřejné zakázky v programu BETA2 (TAČR)

BETA2 je program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy. Identifikace a sběr výzkumných potřeb určených orgánů státní správy bude probíhat v průběhu každého kalendářního roku v období 2016 – 2020.

Informace o vyhlášených zadávacích řízeních jsou zveřejňovány na profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR), případně ve věstníku veřejných zakázek (https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/). Všechna zadávací řízení jsou dostupná také v elektronickém nástroji na adrese http://pruvodce.beta.tacr.cz.

Konkrétně bude TAČR zadávat projekty pro potřeby následujících orgánů státní správy:

 • Ministerstva dopravy (vč. Úřadu pro civilní letectví);
 • Ministerstva práce a sociálních věcí;
 • Ministerstva pro místní rozvoj;
 • Ministerstva vnitra;
 • Ministerstva zahraničních věcí;
 • Ministerstva průmyslu a obchodu;
 • Ministerstva životního prostředí;
 • Českého báňského úřadu;
 • Českého statistického úřadu;
 • Českého úřadu zeměměřického a katastrálního;
 • Energetického regulačního úřadu;
 • Správy státních hmotných rezerv;
 • Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;
 • Úřadu vlády ČR;
 • dalších ústředních orgánů státní správy a ostatních poskytovatelů účelové podpory dle § 4 zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

Bližší informace o soutěži naleznete zde: https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-beta-2.html

V případě zájmu, prosím, co nejdříve o podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535,

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 5968 od 31.10.2011