Study Applicants - Bachelor Studies

Dodatečné přijímací řízení 2018/2019 do bakalářských studijních programů

Z důvodu nenaplněné kapacity v některých studijních oborech Přírodovědecká fakulta MU otevírá druhé kolo přijímacího řízení.

Základní informace

Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku ke studiu e-přihláška (https://is.muni.cz/prihlaska/)

 • Termín podání e-přihlášky: od 1. 6. 2018 do 31. 7. 2018
 • Administrativní poplatek: 400 Kč za každou e-přihlášku

Program Ekologická a evoluční biologie

Dvouoborové studium

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání + Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Podrobné informace k přijímací zkoušce najdete zde.

Program Fyzika

Dvouoborové studium

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání

Podrobné informace k přijímací zkoušce najdete zde.

Program Chemie

Dvouoborové studium

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání + Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Podrobné informace k přijímací zkoušce najdete zde.

Program Matematika

Jednooborové studium

 • Finanční a pojistná matematika
 • Modelování a výpočty
 • Obecná matematika
 • Statistika a analýza dat

Dvouoborové studium

 • Ekonomie + Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání + Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání 

Podrobné informace k přijímací zkoušce najdete zde.

Program Aplikovaná geografie

Jednooborové studium

 • Aplikovaná geografie a geoinformatika

Podrobné informace k přijímací zkoušce najdete zde.

Program Geografie a kartografie

Jednooborové studium

 • Geografie
 • Geografická kartografie a geoinformatika

Podrobné informace k přijímací zkoušce najdete zde.

Program Geologie

Jednooborové studium

 • Geologie aplikovaná a environmentální (prezenční i kombinovaná forma)
 • Geologie (prezenční i kombinovaná forma)

Podrobné informace k přijímací zkoušce najdete zde.

Zápis přijatých uchazečů ke studiu

Přijatí uchazeči budou ke studiu zapsáni 13. 9. 2018 v 10.30 v posluchárně Aula (budova č. 12), Přírodovědecká fakulta Kotlářská 2, Brno. Pozvánku k zápisu obdrží e-mailem. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno u zápisu.

K zápisu si přineste:

 • doklad totožnosti
 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení

Kontakt

Informace o přijímacím řízení: nebo +420 549 491 405


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 34516 od 29.5.2017