Study Applicants - Bachelor Studies

Dodatečné přijímací řízení 2018/2019 do bakalářských studijních programů

Podrobné informace o přijímací zkoušce

Programy: Aplikovaná geografie, Geografie a kartografie, Geologie

Přijímací zkouška: platí možnost výběru a to buď:

a) Test studijních předpokladů nebo

b) Odborný test nebo

c) Test studijních předpokladů (TSP) i odborný test

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Termín TSP: 7. září 2018 v 9.00 hodin

Posluchárna Aula (budova č. 12) a učebna M1 (budova č. 8), areál Přírodovědecké fakulty Kotlářská 2, Brno. Učebna bude upřesněna v pozvánce.

Uchazeči se dostaví 30 minut před stanoveným začátkem.

Uchazeči o studium, kteří TSP na MU vykonali v dubnu 2018, TSP v září 2018 znovu nekonají. Výsledek z dubna 2018 bude do dodatečného přijímacího řízení započítán.

Termín odborného testu: 7. září 2018 ve 12.00 nebo v 15.00

Areál Přírodovědecké fakulty Kotlářská 2, Brno, učebna bude upřesněna v pozvánce.

Uchazeči se dostaví 30 minut před stanoveným začátkem.

Odborný test je určen pro uchazeče, kteří ho nekonali v dubnu 2018. Uchazeči, kteří vykonali odborný test v dubnu 2018, odborný test nemohou znovu konat.

Každý uchazeč, který bude konat přijímací zkoušku v září 2018, obdrží elektronickou pozvánku na uvedenou e-mailovou adresu v e-přihlášce. Informace k přijímací zkoušce budou také zveřejněny v e-přihlášce.

Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, může být přijímací zkouška prominuta. Více informací zde: http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Prominuti-prijimacich-zkousek. Písemnou žádost a doklady potvrzující splnění kritérií je nutné zaslat na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, 61137 Brno, nejpozději do 31. 7. 2018.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 34405 od 29.5.2017