Study Applicants - Bachelor Studies

Přihláška - termíny

V akademickém roce 2018/2019 přijímá Přírodovědecká fakulta MU maturanty výhradně do bakalářských studijních programů.

Podmínkou přijetí ke studiu je řádně podaná přihláška, dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování přijímací zkoušky, pokud uchazeči nebude prominuta.

Podávání přihlášek: 1. 11. 2017 – 28. 2. 2018
Na adrese: e-přihláška
Termín testu studijních předpokladů:
  • 21. a 22. 4. 2018 - Brno a další města v Česku a na Slovensku
Termín odborného testu:
  • 21. 4. 2018 - pouze v Brně
Manipulační poplatek: 400 Kč
Adresa pro komunikaci s uchazeči:
Kontakt na studijní oddělení: 549 493 577, 549 491 405,
Termín přijímací komise: bude upřesněno
Termín vydání rozhodnutí do: bude upřesněno
Termín poradní komise rektora: bude upřesněno

Uchazeč má možnost si zvolit termín a místo konání Testu studijních předpokladů ve své e-přihlášce podle kapacitních možností. V případě, že uchazeč koná v rámci přijímací zkoušky odborný test na PřF, volí termín 21. 4. 2018 v Brně.

Uchazeč má právo nahlédnout do spisu až po oznámení rozhodnutí.

Na každý obor je třeba podat samostatnou přihlášku. Poplatek za přijímací řízení je nutno uhradit za každou podanou přihlášku. Veškeré informace k platbě jsou uvedeny v podané elektronické přihlášce.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 30546 od 17.9.2014