Study Applicants - Bachelor Studies

Přijímací zkoušky

Forma a obsah přijímací zkoušky Fyzika

Test je složen z celkového počtu 8 úloh pokrývajících všechny oblasti středoškolského učiva fyziky (Mechanika, Termika a molekulová fyzika, Elektřina a magnetismus, Mechanické kmitání a vlnění, Optika, Fyzika mikrosvěta, Astrofyzika, Relativita). Jejich řešením má uchazeč demonstrovat znalost a pochopení základních fyzikálních pojmů a zákonů na středoškolské úrovni, včetně potřebného matematického zázemí. K testu není povolena žádná literatura. Student smí použít kalkulačku (nikoliv však na mobilním telefonu, tabletu, nebo podobném zařízení).

Délka trvání testu je 80 minut. Test obsahuje některý z následujících typů úloh, nebo jejich kombinaci:

  1. otevřené úlohy (student prezentuje vlastní postup řešení problémů formulovaných v zadání),
  2. uzavřené úlohy s právě jednou správnou odpovědí s výběrem z pěti navržených možností, označených písmeny A, B, C, D, E,
  3. uzavřené úlohy s výběrem 0 až 8 správných odpovědí z osmi navržených možností, označených písmeny A, B, C, D, E, F, G, H.

Bodové hodnocení řešení úloh:

  1. Řešení každé úlohy typu 1) se hodnotí 0 až 5 body.
  2. Řešení každé úlohy typu 2) se hodnotí 0, nebo jedním bodem, přičemž 1 bod se získává za úlohu, kde je označena právě jen správná odpověď.
  3. Řešení každé úlohy typu 3) se hodnotí tak, že za každou označenou správnou odpověď a za každou neoznačenou chybnou odpověď se získává 1 bod, za každou neoznačenou správnou odpověď a za každou označenou chybnou odpověď se odčítá 0,25 bodu.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 136863 od 17.9.2014