Study Applicants - Bachelor Studies

Přijímací zkoušky

Forma a obsah přijímací zkoušky Geologie

Test je složen z 50 otázek. Ke každé otázce jsou 4 možné varianty označené písmeny a, b, c, d. Délka trvání testu je 45 minut.

V každé otázce je správná právě jedna odpověď. Za správnou odpověď se považuje pouze označení této jediné správné varianty. Za správně zodpovězenou otázku se získává 1 bod.

Jakákoliv jiná možnost (označení špatné varianty, označení více špatných variant, označení více variant včetně varianty správné, neoznačení žádné varianty) se považuje za nesprávnou odpověď. Za nesprávnou odpověď se body nezískávají ani neodebírají.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 133042 od 17.9.2014