Study Applicants - Bachelor Studies

Přijímací zkoušky

Forma a obsah přijímací zkoušky Zeměpis

Test je složen z 60 otázek. Každá otázka je označena pořadovým číslem (1 až 60). Ke každé otázce jsou 4 možné varianty označené písmeny A, B, C, D, přičemž vyhovující je právě jedna správná odpověď. Délka trvání testu je 80 minut.

Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena dvěma body, chybně zodpovězená otázka je hodnocena mínus jedním bodem. Pokud bude zaškrtnuta více než jedna odpověď, bude to bráno jako chyba a hodnoceno mínus jedním bodem. Nezodpovězená otázka je hodnocena 0 body.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 137355 od 17.9.2014