Study Applicants - Bachelor Studies

Přijímací zkoušky

Doporučená literatura Zeměpis

 1. učebnice Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o.
  • Příroda a lidé Země
  • Zeměpis České republiky
  • Regionální zeměpis světadílů
  • Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia
 2. učebnice SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
  • Geografie pro střední školy 1 (fyzicko-geografická část)
  • Geografie pro střední školy 2 (socioekonomická část)
  • Geografie pro střední školy 3 (Regionální geografie světa)
  • Geografie pro střední školy 4 (Česká republika)
 3. příručka Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o.
  • Valenta, V., Herber, V. a kol. Maturita ze zeměpisu. Otázky a testy k přípravě na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ.
 4. Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 136634 od 17.9.2014