Study Applicants - Bachelor Studies

Přijímací zkoušky

Způsob vyhodnocení odborného testu

K vyhodnocení odborného testu slouží pouze odpovědní formulář, který je zpracováván anonymně. Odpovědní formulář je označen přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno v písemné pozvánce. Určujícím kritériem úspěšnosti v odborném testu je procentní podíl dosažených bodů na počtu dosažitelných bodů.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 136862 od 17.9.2014