Admission Procedure - follow-up Master Studies

Nově otevírané obory

V akademickém roce 2017/2018 se v navazujícím magisterském studiu otevřel v rámci programu Chemie nově akreditovaný studijní obor Biofyzikální chemie.

Studijní obor Biofyzikální chemie (BFCH) je interdisciplinární obor, který je zaměřen na všeobecnou přípravu absolventů, opírající se o základy chemických, fyzikálních a biologických disciplín. Tento obor (bakalářský i navazující magisterský) je zařazený pod programem Chemie a je určen studentům, kteří mají zájem proniknout do podstaty biologických procesů pomocí fyzikální chemie. Přínosem BFCH je i to, že studentům je ukázána užitečnost a síla fyzikální chemie v aplikačních oblastech, které jsou přírodovědným oborům blízké (medicína, farmacie, životní prostředí, technologie potravin a zemědělství). Obor BFCH, který těží z dlouholetých zkušeností teoretické výuky i praktické aplikace chemických, biochemických a fyzikálně - chemických předmětů bude připravovat odborníky, kteří budou schopni zkoumat podstatu biologických dějů fyzikálně - chemickými metodami. Absolvent studia zvládne nejen základy chemických, fyzikálních a vybraných biologických disciplín (bakalářské studium), ale seznámí se s novými teoretickými a experimentálními metodami na pokročilé úrovni (magisterské studium). Absolvent BFCH bude velmi dobře vybaven vědomostmi pro základní výzkum v pokračujícím doktorském studiu (Ph.D.) nebo pro aplikační výzkum v kolektivu, který hledá fyzikálního chemika s orientací na biologické, farmaceutické a medicínské vědy.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 10162 od 10.12.2014