Admission Procedure - follow-up Master Studies

Přihláška - termíny

Podmínkou přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů na PřF MU je úspěšné složení přijímací zkoušky a úspěšné absolvování bakalářského studia do 30. 6. 2017. Uchazeči, kteří neabsolvovali studium na PřF MU, doručí potvrzení o absolvování bakalářského studia nejpozději do výše uvedeného data na studijní oddělení, Kotlářská 2, 611 37 Brno. V případě, že uchazeč vykoná řádný termín státní závěrečné zkoušky svého bakalářského studia až po tomto datu, doloží potvrzení o této skutečnosti na studijní oddělení PřF MU také nejpozději do 30. 6. 2017. Potvrzení o absolvování bakalářského studia pak doručí do 31. 8. 2017.

Podávání přihlášek: 1. 2. 2017 – 30. 4. 2017
Na adrese: e-přihláška
Manipulační poplatek: 400 Kč
Adresa pro komunikaci s uchazeči:
Kontakt na studijní oddělení: 549 493 577, 549 491 405
Termín přijímací komise: 10. 7. 2017
Termín vydání rozhodnutí: 12. 7. 2017
Termín poradní komise rektora:   bude upřesněno

Termín přijímací zkoušky

Biochemie:   7. 6. 2017
Pedagogicko psychologický základ:  8. 6. 2017
Geografie a kartografie:13. 6. 2017
Geologie: 14. 6. 2017
Ekologická a evoluční biologie: 14. 6. 2017
Experimentální biologie: 15. 6. 2017
Molekulární biologie a genetika: 9.00
Speciální biologie (všechny směry): 12.00
Lékařská genetika a molekulární diagnostika: 15.00
Antropologie: 19. 6. 2017
Chemie: 19. 6. 2017
Matematika: 19. 6. 2017
Fyzika: 20. 6. 2017

Přírodovědecká fakulta neposkytuje náhradní termín přijímací zkoušky.

Uchazeči mají možnost nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Na každý obor je třeba podat samostatnou přihlášku. Poplatek za přijímací řízení je nutno uhradit za každou podanou přihlášku. Veškeré informace k platbě jsou uvedeny v podané elektronické přihlášce.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 11495 od 6.10.2014