Admission Procedure - follow-up Master Studies

Přihláška - termíny

Podmínkou přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů na PřF MU je úspěšné složení přijímací zkoušky a úspěšné absolvování bakalářského studia do 30. 6. 2018. Uchazeči, kteří neabsolvovali studium na PřF MU, doručí potvrzení o absolvování bakalářského studia nejpozději do výše uvedeného data na studijní oddělení, Kotlářská 2, 611 37 Brno. V případě, že uchazeč vykoná řádný termín státní závěrečné zkoušky svého bakalářského studia až po tomto datu, doloží potvrzení o této skutečnosti na studijní oddělení PřF MU také nejpozději do 30. 6. 2018. Potvrzení o absolvování bakalářského studia pak doručí do 31. 8. 2018.

Podávání přihlášek: 1. 2. 2018 – 30. 4. 2018
Na adrese: e-přihláška
Manipulační poplatek: 400 Kč
Adresa pro komunikaci s uchazeči:
Kontakt na studijní oddělení: 549 493 577, 549 491 405
Termín přijímací komise:   11. 7. 2018
Termín vydání rozhodnutí:   16. 7. 2018
Termín poradní komise rektora:   31. 8. 2018

Termín přijímací zkoušky

Biochemie:   6. 6. 2018
Pedagogicko psychologický základ:  7. 6. 2018
Geografie a kartografie:12. 6. 2018
Geologie: 13. 6. 2018
Ekologická a evoluční biologie: 13. 6. 2018
Experimentální biologie: 14. 6. 2018
Molekulární biologie a genetika: 9.00
Speciální biologie (všechny směry): 12.00
Lékařská genetika a molekulární diagnostika: 15.00
Fyzika: 15. 6. 2018
Antropologie: 18. 6. 2018
Chemie: 18. 6. 2018
Matematika: 19. 6. 2018

Přírodovědecká fakulta neposkytuje náhradní termín přijímací zkoušky.

Uchazeč má právo nahlédnout do spisu až po oznámení rozhodnutí.

Na každý obor je třeba podat samostatnou přihlášku. Poplatek za přijímací řízení je nutno uhradit za každou podanou přihlášku. Veškeré informace k platbě jsou uvedeny v podané elektronické přihlášce.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 14631 od 6.10.2014