Advanced Master's State Examinations

Examination Programmes and commitee

program Antropologie

Antropologie

Složení komise:
 • prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (předseda)
 • prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. (alternující předseda) + člen
 • doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. - Ústav experimentální biologie
 • doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
 • prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
 • doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. - Metropolitní univerzita Praha
 • Ing. Marie Dohnalová, CSc. - Katedra Občanský sektor, Fakulta humanitních studií UK Praha
 • doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc. - Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.,Veveří 97, 602 00 Brno
 • prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
 • prof. Ing. arch. Ivan Ruller - Fakulta architektury VUT v Brně

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 36071 od 25.10.2011