Advanced Master's State Examinations

Examination Programmes and commitee

program Geologie

Složení komise:

předsedové

 • prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. -  geol. vývoj střední Evropy, hist. geologie, sediment. geologie, regionální geologie, paleontologie
 • doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
 • doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
 • doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
 • doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
 • prof. RNDr. Milan Novák, CSc. - magmatická a metamorfní petrologie, mineralogie
 • prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. - geolog. vývoj střed. Evropy, regionání geologie
 • doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
 • doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. - geochemie, environmentální geologie

 

členové interní

 • prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., ústav geologických věd, PřF MU
 • Mgr. David Buriánek, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • Mgr. Jan Cempírek, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • Mgr. Renata Čopjaková, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • RNDr. Nela Doláková, CSc., ústav geologických věd, PřF MU
 • doc. Ing. Jiří Faimon, Dr., ústav geologických věd, PřF MU 
 • doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • Mgr. Josef Havíř, Dr., ústav fyziky Země, PřF MU
 • doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., ústav geologických věd, PřF MU  
 • doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., ústav geologických věd, PřF MU
 • prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc., ústav geologických věd, PřF MU  
 • Mgr. Martin Knížek, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • doc. RNDr. Jana Kotková, CSc., ústav geologických věd, PřF MU 
 • Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat., ústav geologických věd, PřF MU
 • doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., ústav geologických věd, PřF MU
 • doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr., ústav geologických věd, PřF MU
 • doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr., ústav geologických věd, PřF MU
 • prof. RNDr. Milan Novák, CSc., ústav geologických věd, PřF MU
 • prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., ústav geologických věd, PřF MU
 • Mgr. Adam Říčka, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., ústav geologických věd, PřF MU 
 • Mgr. Radek Škoda, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU 
 • Mgr. Petr Špaček, Dr., ústav fyziky Země, PřF MU
 • doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc., ústav geologických věd, PřF MU
 • RNDr. Jan Švancara, CSc., ústav fyziky Země, PřF MU
 • RNDr. Václav Vávra, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., ústav geologických věd, PřF MU

členové externí

 • RNDr. Miroslav Bubík, CSc., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69
 • RNDr. Juraj Franců, CSc., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • Mgr. Milan Geršl, Ph.D., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno 
 • Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Růžena Gregorová, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno
 • RNDr. Pavel Hanžl, Dr., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno  
 • Mgr. Martin Hrdlička, Ph.D., Moravské naftové doly, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín
 • RNDr. Zuzana Krejčí, CSc., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Jiří Málek, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR, malek@irsm.cas.cz, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
 • Doc. RNDr. Pavel Müller, CSc., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Jiří Otava, CSc., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Čestmír Tomek, CSc., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • Mgr. Jan Vít, Dr., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Jan Zedník, Geofyzikální ústav AV ČR, jzd@ig.cas.cz, Boční II/1401 141 31 Praha 4

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 36068 od 25.10.2011