Advanced Master's State Examinations

Examination Programmes and commitee

Matematika

Algebra a diskrétní matematika

Složení komise:
 • Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (předseda)
 • prof. RNDr. Radan Kučera, CSc. (předseda)
 • doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
 • Mgr. David Kruml, Ph.D.
 • doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
 • doc. RNDr. Libor Polák, CSc.
 • prof. RNDr. Ladislav Skula - FSI VUT Brno
 • prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. - FSI VUT Brno

Aplikovaná matematika pro víceoborové studium

Složení komise:
 • prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. (předsedkyně)
 • RNDr. Marie Budíková, Dr.
 • RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
 • Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
 • Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
 • prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. - FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. - FSI VUT Brno

Finanční matematika

Složení komise:
 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.(předseda)
 • prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
 • Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
 • Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
 • prof. Aleš Černý, Ph.D. - Cass Business School, City University London
 • RNDr. Beáta Stehlíková, Ph.D. - MFFI UK Bratislava

Geometrie

Složení komise:
 • prof. RNDr. Josef Janyška, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
 • prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc.
 • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
 • doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. - FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc. - MÚ AV pobočka Brno

Matematická analýza

Složení komise:
 • prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc. (předseda)
 • prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.
 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
 • doc. RNDr. Josef Kalas, CSc.
 • doc. RNDr. Alexander Lomtatidze, DrSc. - FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. - FP VUT Brno
 • doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. - FEKT VUT Brno
 • doc. RNDr. Jan Čermák, CSc. - FSI VUT Brno
 • prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. - FAST VUT Brno

Matematické modelování a numerické metody

Složení komise:
 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda)
 • prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
 • RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
 • doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - LDF MENDELU
 • RNDr. Pavel Popela, Ph.D. - FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. - FSI VUT Brno

Matematika s informatikou

Složení komise:
 • RNDr. Roman Plch, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
 • doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. - FEKT VUT Brno
 • prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. - FAST VUT Brno
 • RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. - FI MU
 • doc. Ing. Jan Staudek, CSc. - FI MU

Statistika a analýza dat

Složení komise:
 • prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. (předsedkyně)
 • RNDr. Marie Budíková, Dr.
 • RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
 • Mgr. Jan Koláček, Ph.D
 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
 • Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
 • prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. - FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. - FSI VUT Brno

Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ

Složení komise:
 • prof. RNDr. Josef Janyška, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
 • doc. RNDr. Bohumil Šmarda, CSc.
 • doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. - FSI VUT Brno
 • RNDr. Gabriela Vosmanská, CSc. - KM MENDELU

Učitelství matematiky pro SŠ

Složení komise:
 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (předseda)
 • Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
 • RNDr. Marie Budíková, Dr.
 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
 • prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Janyška, CSc.
 • prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
 • RNDr. Roman Plch, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
 • RNDr. Jiří Herman, Ph.D. - Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše
 • prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. - FEKT VUT Brno
 • prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 36157 od 25.10.2011