Advanced Master's State Examinations

Examination Fees

V souladu s § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů činí náklady fakulty 6000 Kč za úkony spojené s přijetím přihlášky k rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky.
Poplatek je nutné uhradit do konce období pro podání přihlášek k rigoróznímu řízení.

Náklady při konání rigorózní zkoušky ve smyslu Opatření děkana č.1/07 týkající se studentů, kteří
  • odstoupili od rigorózní zkoušky podle č. 36, odst. 6,
  • neuspěli u rigorózní zkoušky podle č.35, odst.9,
činí 2 000 Kč za nové oponentské posudky.

Údaje pro platbu:
plaťte přes Obchodní centrum na www.is.muni.cz při podání elektronické příhlášky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6025 od 25.10.2011