Department of Theoretical Physics and Astrophysics

Research and Educational Activities

Oddělení fyzikálního vzdělávání zajišťuje základní kurz matematiky pro studenty Astrofyziky a Lékařské fyziky ve studijním programu Aplikovaná fyzika, ale stejně tak i pro studenty Biofyziky ve studijním programu Fyzika. Oddělení také vyučuje vybrané kapitoly obecné fyziky, teoretický fyziky a matematiky pro studenty všech fyzikálních studijních programů.

Oddělení teoretické fyziky zajišťuje kompletní studijní program obecné teoretické fyziky pro všechny studenty fyziky a pokročilý program teoretické fyziky a specializované přednášky dle vědeckého zaměření přednášejících, t.j. např. Kvantová gravitace, Strunová teorie nebo Kvantová optika. Oddělení je také odpovědné za kurzy základních a pokročilých matematických metod ve fyzice.

Oddělení astrofyziky je odpovědné za studijní program Aplikovaná fyzika - astrofyzika a nabízí kompletní bakalářské a magisterské přednášky z astronomie, astrofyziky a kosmologie stejně tak jako pokročilé přednášky závisející na výzkumném zaměření přednášejících, t.j. např. Horké hvězdy, Proměnné hvězdy, Praktická astrofyzika, Fyzika hvězdných atmosfér nebo Fyzika chladných hvězd.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6393 od 29.10.2011