Studium a přijímací řízení

Archiv

Vyhlášení přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2016/17

Děkan Přírodovědecké fakulty

Masarykovy univerzity

oznamuje, že
 

od 1. ledna 2016 do 29. února 2016 přijímá přihlášky k
doktorskému studijnímu programu

Vědy o živé přírodě (LIFE SCIENCES)
od 1. února 2016 do 30. dubna 2016 přijímá přihlášky k

doktorskému studijnímu programu

Biochemie, Biologie, Fyzika, Geografie, Geologie, Chemie, Matematika a Pokročilé materiály a nanovědy


pro akademický rok 2016/2017

Bližší informace o studiu a přijímacím řízení zde.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 44277 od 16.8.2011