Office for Science, Doctoral Studies, External Relations, Communications and Marketing

Akademické kvalifikace a doktorské studium

Personální obsazení a náplň práce

Vedoucí referátu

Ing. Zdeňka Rašková

Phone: 54949 1406, 6530
Office: pav. 01/01007, Kotlářská 267/2

 • Metodické vedení pracovníků
 • Vědecká rada
 • Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení
 • Tuzemské projekty včetně projektů výzkumných záměrů a výzkumných center
 • Rozvojové programy, Program rektora, SOČ
 • Akreditace doktorských studijních programů, jmenovacích a habilitačních oborů
 • Ceny, medaile, čestné vědecké hodnosti
 • Rozbory, statistiky, archivace
 • Specifický výzkum

Referenti

Mgr. Anísa Kabarová
tel.: 549 49 6358
 • Doktorské studium programů Matematika, Fyzika, Chemie, Biochemie a Pokročilé materiály a nanovědy
  • Studijní a osobní evidence
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Oborové rady, oborové komise, školitelé
 • Správa webových stránek oddělení

http://www.muni.cz/people/240776
tel.: 549 49 8433
 • Doktorské studium programů Biologie a Vědy o živé přírodě
  • Studijní a osobní evidence
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Oborové rady, oborové komise, školitelé
 • RIV

Iva Klímová
tel.: 549 49 7277
 • Doktorské studium programů Geologie a Geografie
  • Studijní a osobní evidence
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Oborové rady, oborové komise, školitelé
 • Stipendia
 • Přijímací řízení do 1. ročníku
 • Karty ISIC, karty kombinovaného studia, revalidační přelepky

Mgr. Eva Beránková
tel.: 549 49 3186


Mgr. Natálie Nádeníčková
tel.: 549 49 1424

 • INNOLEC (program přednášek zahraničních akademických pracovníků)
 • Zahraniční stážisté (ubytování a finanční zabezpečení, víza)

Ing. Andrea Mikešková
tel.: 549 49 7103
Mateřská dovolená

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 963 od 5.9.2017