Office for Research, Development, Project Support, International Relations and Doctoral Study

Aktuality

1. veřejná soutěž THÉTA (TAČR)

6. 11.2017

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 31. 10. 2017 první veřejnou soutěž v programu pro oblast energetiky - THÉTA. Program je rozdělen na 3 podprogramy:

  1. Výzkum ve veřejném zájmu
  2. Strategické energetické technologie
  3. Dlouhodobé technologické perspektivy

Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu naleznete zde:

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1162-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-theta.html

Soutěžní lhůta končí dnem  9.1. 2018

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této soutěže, prosím, co nejdříve o podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535, . Vzhledem k vánočním svátkům musí být rozpočty zaslány na kontrolu nejpozději do 18.12.2017.

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 9140 od 5.9.2017