Oddělení pro projektovou podporu

Aktuality

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje 2. kolo soutěže FRMU pro rok 2018 pro studentské projekty

19.1.2018

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje 2. kolo soutěže FRMU pro rok 2018 pro studentské projekty v rámci tematického okruhu:

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Návrhy je možné v ISEPu vyplňovat od 1.2.2018

Interní fakultní termín pro podání návrhu (před kontrolou) je 19.2. 2018

Po vyplnění všech údajů se projekt v záložce schvalování uzavře, vytiskne se návrh projektu (+podepíší příslušné osoby)  a průvodka návrhu projektu (podpis navrhovatele a ředitele ústavu) a vše se zašle k rukám Ing. Raškové,  NEJPOZDĚJI do 21.2. 2018.

Období řešení projektů: 1. 4. 2018 – 31. 12. 2018.

Finanční rozmezí pro předkládané projekty je minimálně 50.000 Kč, maximálně 100.000 Kč.

Více informací zde: http://projekty.rect.muni.cz/cs/fond-rozvoje-mu/frmu-2018

 Pro více informací kontaktujte Ing. Zdeňku Raškovou (, kl. 6530)


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 19274 od 20.6.2018