Oddělení pro projektovou podporu

Aktuality

Vyhlášení veřejné soutěže GAČR 2019

28.2.2018

Grantová agentura ČR vyhlásila dne 27.2.2018 veřejnou soutěž na podporu standardních, mezinárodních a juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Podrobné informace budou průběžně doplňovány na našem webu: http://www.sci.muni.cz/cz/VV/GACR---Grantova-agentura-CR

Důležité termíny:

  • Uzávěrka soutěže 11. dubna 2018
  • Termín pro podklady pro etickou komisi: 20.3.2018
  • Interní termín pro vyplnění rozpočtu a zdůvodnění v GRIS: 3. dubna 2018
  • Termín pro odevzdání podepsané průvodka a ČP ke spolufinancování: 9. dubna 2018 do 12:00


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 13126 od 20.6.2018