Oddělení pro projektovou podporu

Aktuality

Vyhlášení veřejné soutěže VES18 IZRAEL programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION

2. 11. 2017

MŠMT vyhlásilo 1. listopadu veřejnou soutěž pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Podpora je zaměřena na česko-izraelskou spolupráci v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje. Výzkumná organizace může být v projektu jen v roli dalšího účastníka, uchazečem může být podnik zabývající se výzkumem. Podpořeny budou pouze projekty, které předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících výsledků: užitný nebo průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, patent, software, poloprovoz, ověřená technologie.

Maximální výše podpory na projekt: 4 mil. Kč.

Řešení projektů a čerpání podpory  je možné nejdříve od vyhlášení výsledků výzvy (předpoklad 1.6.2018) a nejpozději k 31.12.2020.

Návrhy projektů lze podávat do 31. ledna 2018 pouze prostřednictvím datové schránky (velikost jedné datové zprávy včetně příloh nesmí přesáhnout 20 MB)

Podrobné informace k výzvě jsou zveřejněny zde:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ves18

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Kosinová, , tel: 549 49 3702


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 16172 od 20.6.2018