Oddělení pro projektovou podporu

GAMU - Grantová agentura MU

3. výzva GAMU v kategorii E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků

(založeno: 6. 11. 2017, aktualizováno: 9. 4. 2018 13:52)
  • Uzávěrka pro podávání žádostí 20. 11. 2017
  • Interní termín pro kontrolu rozpočtu:  15.11.2017
  • Zahájení realizace projektu od 1.12.2017

Kontakt

Ing. Jana Kovaříková

tel.: 54949 8781
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2
Grantová agentura MU vyhlašuje 3. výzvu v kategorii E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků.

Podpora je určena na úspěšné dokončení/"upgrade" mimořádně kvalitního výsledku, který je ve vysokém stupni rozpracovanosti a po dokončení bude splňovat parametry špičky daného oboru.

Maximální výše podpory je 1 000 000Kč na 1 rok.

Uzávěrka pro podávání žádostí 20. 11. 2017

Zahájení realizace projektu od 1.12.2017

Více informací naleznete na stránkách GAMU.

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této soutěže, informujte prosím co nejdříve Ing. Terezu Johnovou. Rozpočet včetně zdůvodnění vyplňte v ISEPu do 15.11.2017, aby mohl být zkontrolován.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1134 od 25.6.2018