Office for Research, Development, Project Support, International Relations and Doctoral Study

Podpora projektů

Personální obsazení a náplň práce

Národní projekty, mezinárodní projekty, Interní projekty

Vedoucí

Ing. Bc. Tereza Johnová

Phone: 54949 3873
Office: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2
 • vedení pracovníků referátu
 • ekonomika projektů
  • GAČR
  • GAMU
  • SoMoPro
  • 7.RP, H2020
  • Norské fondy
  • AKTION
  • další zahraniční projekty
 

Referenti

Ing. Thuong Hien Ngo

Phone: 54949 4535
Office: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2
 • ekonomika projektů
  • TAČR
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Ministerstvo zemědělství
  • Ministerstvo kultury
  • Ministerstvo zdravotnictví
  • GAČR
  • GAMU
 
Ing. Jitka Kosinová

Phone: 54949 3702
Office: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2
 • ekonomika projektů
  • MŠMT (INTER – EXCELENCE, MOBILITY)
  • FRMU
  • GAČR
  • GAMU
 
Ing. Zdeňka Rašková

Phone: 54949 6530
Office: pav. 01/01007, Kotlářská 267/2
 • administrativní zabezpečení tuzemských projektů
 • rozvojové programy, Program rektora, SOČ
 • specifický výzkum

Operační programy EU

Vedoucí

Roman Čermák, M.Sc.

Phone: 54949 1402, 3343
Office: pav. 01/02011, Kotlářská 267/2
 • vedení pracovníků referátu
 

Referenti

Ing. Hana Výmolová

Phone: 54949 4914
Office: pav. 01/03006, Kotlářská 267/2
 • veřejné zakázky
 • ekonomka projektu
 
Ing. Martin Kopecký

Phone: 54949 3671
Office: pav. 01/03006, Kotlářská 267/2
 • koordinace projektů
 • příprava a konzultace nových projektů
 • podpora realizace projektů
 
Mgr. Pavel Vicherek

Phone: 54949 5464
Office: pav. 01/03006, Kotlářská 267/2
 • veřejné zakázky
 • manažer pro koordinaci a správu projektů
 
Bc. Kateřina Páleníková Fialová

Phone: 54949 3907
Office: pav. 01/02010, Kotlářská 267/2
 
Ing. Eva Žufanová

Phone: 54949 3437
Office: pav. 01/03007, Kotlářská 267/2
 
Bc. Radim Brančík

Phone: 54949 3761
Office: pav. 01/03007, Kotlářská 267/2

Mateřská dovolená


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 761 od 5.9.2017