Faculty Administration

Vice-Dean for Editorial work and Information Systems

Vice-Dean for Editorial work and Information Systems:

prof. RNDr. David Trunec, CSc.

Areas of Responsibility

  • editorial work of the faculty
  • doctorate viva voce,
  • coordination work in the area of IS MU,
  • coordinating activities in the field of e-learning and multimedia in education,
  • library council,
  • managing activities of the Faculty Board (disciplinary, scholarships).

Contact Information

Address Faculty of Science MU
prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Vice-Dean for Information Systems
Kotlářská 2
611 37 Brno
Czech Republic
Appointment Appointments to be arranged prior to visit:
areál Kotlářská 2, 611 37 Brno, building 6, ground floor - room 01025
Telephone +420 549 49 7763
e-mail

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4120 od 1.9.2011