Faculty Administration

Vice-Dean for Research, Development, International Relations, and Doctoral Studies

The Vice-dean of Research, Development, International Relations, and Doctoral Studies is:

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Areas of Responsibility

  • Doctoral studies (admission procedure, scholarships, doctoral state exams)
  • Accreditation of doctoral degree programs
  • Department boards and commissions
  • Scientific and Research activities at our faculty
  • Research projects and grants
  • Foreign contacts

Contact information

Address Faculty of Science, MU
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Vice-dean of Research, Development, and Foreign Relations
Kotlářská 2
611 37 Brno
Czech Republic
Appointments At the Department for Research, Development, Foreign Relations, and Doctoral Studies,
Kotlářská 2, building 1 – Dean’s office, ground floor - left, room 1007
Ing. Zdeňka Rašková ()
Telephone +420 549 49 4774
e-mail

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4734 od 1.9.2011