Poslání / Role

Kvalitní vzdělání nové generaci mikrobiologů a biotechnologů

Posláním Oddělení mikrobiologie je vychovávat kvalifikované odborníky v oblasti mikrobiologie a molekulární biotechnologie s uplatněním ve výzkumných ústavech, klinických laboratořích, biotechnologických a farmaceutických firmách.

Studenty vedeme k samostatnému a tvůrčímu myšlení, pracovitosti, zodpovědnosti, respektu k morálním hodnotám, týmové práci a solidaritě. Učíme je systematicky pracovat s informacemi, navrhovat a provádět experimenty, správně interpretovat výsledky, kriticky vyvozovat závěry a srozumitelně prezentovat odborníkům i laické veřejnosti.


High quality education of a new generation of microbiologists and biotechnologists

The role of our section is to train qualified specialists in microbiology and molecular biotechnology for work in research institutes, clinical laboratories, biotechnological and pharmaceutical companies.

Our students are being prepared for independent and creative thinking, diligence, responsibility, respect to ethical values, team work and solidarity. We teach them to work systematically with information, design and conduct experiments, correctly interpret results, critically deduce conclusions and present them intelligibly to specialists and the non-professional public.


 

XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
Dny otevřených dveří – FOTOGRAFIE
Dny otevřených dveří 2018
Pozvánka na konferenci mladých 2018
Přednáška prof. Sylvia Schnell
Biomania 2017
Přednáška “The relevance of microorganisms of the domain Archaea for biotechnology”
Den otevřených dveří MU 15.9.2017
Zahraniční návštěva ERASMUS+
Dětská univerzita MjUNI