Lidé / People

Profesoři

prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.

prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. specializace: ekologie mikrobiálních zoonóz a sapronóz
email: hubalek@sci.muni.cz
telefon: 549 494 491
Info MU

Docenti

doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.

doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. specializace: metody energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů, mikrobiologie bioplynových transformací, bioremediace
email: vitezova@sci.muni.cz
telefon:549 497 177
Info MU

doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.

Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D. specializace: fyziologie a biochemie střevních sulfát redukujících bakterií; zánětlivé onemocnění střeva a ulcerózní kolitidy; sulfát redukující, methanogenní bakterie a archaea z bioplynových reaktorů; anaerobní fototrofní sirné bakterie
email: kushkevych@mail.muni.cz
telefon: 549 495 315
Info MU

doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.

doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. specializace: virologie, parazitologie
email: rudolf@ivb.cz
telefon: 549 493 330
Info MU

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. specializace: molekulární mikrobiologie, molekulární diagnostika
email: 35311@mail.muni.cz
Info MU

Odborní asistenti

Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.

Mgr. Iva Buriánková, Ph.D. specializace: molekulární ekologie mikroorganismů, metanogenní archaea
email: buriankova@sci.muni.cz
telefon: 549-498-034
Info MU

Lektoři

Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.

Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D. email: kucerovaj@sci.muni.cz
telefon: 549-495-186
Info MU

Odborní pracovníci

doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

- specializace: odborný pracovník, projekt aplikovaného výzkumu email: 238240@mail.muni.cz Info MU

Externí spolupracovníci

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. specializace: mikrobiální genetika, molekulární biologie
email: doskar@sci.muni.cz
telefon: 549 493 557
Info MU

prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. Specializace: proteinové inženýrství, molekulární biotechnologie
email: jiri@chemi.muni.cz
telefon: 549 493 467
Info MU

prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.

prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. specializace: systematická mikrobiologie, taxonomie
email: ivo@sci.muni.cz
telefon: 549 496 922
Info MU

prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.

prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. specializace: enzymová kinetika, enzymové biotechnologie
email: zbynek@chemi.muni.cz
telefon: 549 496 667
Info MU

doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. specializace: mikrobiální genetika, molekulární biologie
email: pantucek@sci.muni.cz
telefon: 549 496 379
Info MU

doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

Doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. specializace: lékařská mikrobiologie, mikrobiální biofilmy
email: fruzic@med.muni.cz
telefon: 543 183 090
Info MU

doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.

doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc. specializace: genetika virů, bakteriofágy
email: vladkar@sci.muni.cz
telefon: 549 496 827
Info MU

Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D.

Mgr. Šárka Bidmanová specializace: biosensory, imobilizace
email: sarka@chemi.muni.cz
telefon: 549 493 028
Info MU

Mgr. Jan Brezovský, Ph.D.

Mgr. Jan Brezovský, Ph.D. specializace: molekulové modelování, strukturní bioinformatika
email: briza@chemi.muni.cz
telefon: 549 492 616
Info MU

Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D.

Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. specializace: strukturní biologie, biofyzikální techniky
email: radka@chemi.muni.cz
telefon: 549 493 567
Info MU

Mgr. Eva Chovancová, Ph.D.

Mgr. Eva Chovancová, Ph.D. specializace: molekulární evoluce, aplikovaná bioinformatika
email: akllupe@chemi.muni.cz
telefon: 549 492 522
Info MU

Mgr. Lucie Pokludová, Dr.

Mgr. Lucie Pokludová, Dr. specializace: antimikrobiální terapie, veterinární mikrobiologie
email: 56839@mail.muni.cz
Info MU

Ing. Monika Laichmanová, Ph.D.

Ing. Monika Laichmanová, Ph.D. specializace: lékařská mykologie, mikroskopické houby
email: monikadr@sci.muni.cz

Laboranti

Michael Kobza

specializace: mikrobiologie
email: michaelkobza@mail.muni.cz
telefon: 549 496 979
Info MU

Mgr. Karolína Černá

specializace: mikrobiologie
email: 52547@mail.muni.cz
telefon: 549 497 260
Info MU

Alice Bardounová

Alice Bardounová specializace: mikrobiologie (mateřská dovolená)
email: aliceb@sci.muni.cz
telefon: 549 497 260
Info MU

Referentka

Tereza Dohnalová Danhoferová, DiS.

Tereza Danhoferová specializace: ekonomika, administrativa
email: danhoferova@sci.muni.cz
telefon: 549 491 440
Info MU

Lenka Buňatická

Specializace: ekonomika, administrativa (mateřská dovolená)
email: lenkad@sci.muni.cz
telefon: 549 494 188
Info MU

Doktorandi

Mgr. Lukáš Fidrich

Mgr. Lukáš Fidrich Téma: Charakterizace technologických kmenů kvasinek
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D.
email: 393623@mail.muni.cz
Info MU

Mgr. Anna Molíková

Mgr. Anna Molíková Téma: Společenstvo metanogenních Archaea podzemního zásobníku plynu
Vedoucí práce: doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
email: 487625@mail.muni.cz
Info MU

Mgr. Martin Struk

Mgr. Martin Struk Téma: Optimalizace podmínek kultivace fotolitotrofních sirných bakterií a jejich využití pro čištění bioplynu
Vedoucí práce: doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
email: martin.struk@mail.muni.cz

Mgr. Tomáš Buryška

Téma: Využití mikrofluidiky ve výzkumu a inženýrství enzymů
email: bary@mail.muni.cz
Info MU

Mgr. Lenka Fišarová

Téma: Charakterizace variabilní složky genomu koaguláza-negativních stafylokoků
email: 333892@mail.muni.cz

Mgr. Petra Formanová

Téma: Molekulární neuropatogeneze klíšťové encefalitidy
email: 324451@mail.muni.cz
Info MU

Mgr. Jakub Hrdý

Téma: Vývoj a validace multiplexní technologie xMAP pro detekci a kvantifikaci patogenních virů v prostředí
email: 375735@mail.muni.cz

Mgr. Lukáš Chrást

Téma: Metabolické inženýrství mikroorganismů pro degradaci toxických halogenovaných sloučenin a produkci opticky čistých sloučenin
email: chr@mail.muni.cz
Info MU

Mgr. Tomáš Kastl

Téma: Molekulární aspekty patogeneze a epidemiologie významných emergentních virových nákaz
email: 401491@mail.muni.cz
Info MU

Mgr. Stanislava Králová

Téma: Typizace a taxonomie psychrofilních prokaryot z Antarktidy
email: 357877@mail.muni.cz
Info MU

Mgr. Veronika Michná

Téma: Sledování výskytu a typizace vybraných bakteriálních patogenů, které kontaminují potraviny pomocí molekulárně biologických analýz email: 439890@mail.muni.cz
Info MU

Mgr. Veronika Vrbovská

Mgr. Veronika Vrbovská Téma: Molekulární epidemiologie Staphylococcus hominis subsp. novobiosepticus v České republice
email: 357591@mail.muni.cz
Info MU

 

NOC VĚDCŮ 2018
Open Day 14.9.2018
Doktorské studium Německo
Přednáška Dr. Harald Huber
Předmět General Microbiology
XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
Dny otevřených dveří – FOTOGRAFIE
Dny otevřených dveří 2018
Pozvánka na konferenci mladých 2018
Přednáška prof. Sylvia Schnell