Přednáška „Globalizace infekčních onemocnění”

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie

a

brněnská pobočka Československé biologické společnosti

Pozvánka

 na veřejnou přednášku RNDr. Ivo Rudolfa, Ph.D. v rámci řízení pro jmenování docentem pro obor Mikrobiologie na téma

„Globalizace infekčních onemocnění”,

 která se uskuteční dne 7. dubna 2017 od 10 hod. v posluchárně 306, pavilon A11, UKB, Kamenice 5, Brno

 

Pozvánka na konferenci mladých 2018
Přednáška prof. Sylvia Schnell
Biomania 2017
Přednáška “The relevance of microorganisms of the domain Archaea for biotechnology”
Den otevřených dveří MU 15.9.2017
Zahraniční návštěva ERASMUS+
Dětská univerzita MjUNI
Prezentace na mezinárodní konferenci
Přednáška „Globalizace infekčních onemocnění”
Zahraniční návštěva ERASMUS+