Přednáška „Globalizace infekčních onemocnění”

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie

a

brněnská pobočka Československé biologické společnosti

Pozvánka

 na veřejnou přednášku RNDr. Ivo Rudolfa, Ph.D. v rámci řízení pro jmenování docentem pro obor Mikrobiologie na téma

„Globalizace infekčních onemocnění”,

 která se uskuteční dne 7. dubna 2017 od 10 hod. v posluchárně 306, pavilon A11, UKB, Kamenice 5, Brno

 

Předmět General Microbiology
XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
Dny otevřených dveří – FOTOGRAFIE
Dny otevřených dveří 2018
Pozvánka na konferenci mladých 2018
Přednáška prof. Sylvia Schnell
Biomania 2017
Přednáška “The relevance of microorganisms of the domain Archaea for biotechnology”
Den otevřených dveří MU 15.9.2017
Zahraniční návštěva ERASMUS+