Prezentace na mezinárodní konferenci

Zástupci našeho pracoviště se aktivně účastnili mezinárodní konference “Progress in Biogas”, která se konala 8-11.3.2017 na univerzitě Hohenheim, Sttutgart, Německo. Tým vedený doc. Monikou Vítězovou prezentoval dílčí výsledky, kterých bylo dosaženo při vývoji a konstrukci zařízení pro odsíření bioplynu. O prezentovanou technologii projevilo zájem několik zahraničních partnerů.

 

Dny otevřených dveří 2018
Pozvánka na konferenci mladých 2018
Přednáška prof. Sylvia Schnell
Biomania 2017
Přednáška “The relevance of microorganisms of the domain Archaea for biotechnology”
Den otevřených dveří MU 15.9.2017
Zahraniční návštěva ERASMUS+
Dětská univerzita MjUNI
Prezentace na mezinárodní konferenci
Přednáška „Globalizace infekčních onemocnění”