Prezentace na mezinárodní konferenci

Zástupci našeho pracoviště se aktivně účastnili mezinárodní konference “Progress in Biogas”, která se konala 8-11.3.2017 na univerzitě Hohenheim, Sttutgart, Německo. Tým vedený doc. Monikou Vítězovou prezentoval dílčí výsledky, kterých bylo dosaženo při vývoji a konstrukci zařízení pro odsíření bioplynu. O prezentovanou technologii projevilo zájem několik zahraničních partnerů.

 

Dny otevřených dveří 2019
XXVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
NAŠE PRACOVIŠTĚ NA ČT24
NOC VĚDCŮ 2018
Open Day 14.9.2018
Doktorské studium Německo
Přednáška Dr. Harald Huber
Předmět General Microbiology
Dny otevřených dveří – FOTOGRAFIE
Dny otevřených dveří 2018