Bakalářský studijní program

Speciální biologie (dříve Obecná biologie)

Obor je koncipován tak, aby jeho absolvent získal základní teoretické a praktické znalosti z obecné biologie. Základem oboru je popis struktury a funkce živé hmoty na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a populační úrovni. Na začátku 3. semestru si studenti volí jeden ze čtyř směrů (Ekotoxikologie, Experimentální biologie živočichů a imunologie, Experimentální biologie rostlin, Mikrobiologie a molekulární biotechnologie), kterým vyjadřují svůj případný zájem o určitý směr budoucího navazujícího magisterského programu. Cílem oboru je, aby jeho absolvent získal znalosti potřebné pro praktickou činnost v laboratoři nebo základy k dalšímu vzdělání.

Směry

 

XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
Dny otevřených dveří – FOTOGRAFIE
Dny otevřených dveří 2018
Pozvánka na konferenci mladých 2018
Přednáška prof. Sylvia Schnell
Biomania 2017
Přednáška “The relevance of microorganisms of the domain Archaea for biotechnology”
Den otevřených dveří MU 15.9.2017
Zahraniční návštěva ERASMUS+
Dětská univerzita MjUNI