Bakalářský studijní program

Speciální biologie (dříve Obecná biologie)

Obor je koncipován tak, aby jeho absolvent získal základní teoretické a praktické znalosti z obecné biologie. Základem oboru je popis struktury a funkce živé hmoty na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a populační úrovni. Na začátku 3. semestru si studenti volí jeden ze čtyř směrů (Ekotoxikologie, Experimentální biologie živočichů a imunologie, Experimentální biologie rostlin, Mikrobiologie a molekulární biotechnologie), kterým vyjadřují svůj případný zájem o určitý směr budoucího navazujícího magisterského programu. Cílem oboru je, aby jeho absolvent získal znalosti potřebné pro praktickou činnost v laboratoři nebo základy k dalšímu vzdělání.

Směry

 

NOC VĚDCŮ 2018
Open Day 14.9.2018
Doktorské studium Německo
Přednáška Dr. Harald Huber
Předmět General Microbiology
XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
Dny otevřených dveří – FOTOGRAFIE
Dny otevřených dveří 2018
Pozvánka na konferenci mladých 2018
Přednáška prof. Sylvia Schnell