Bakalářský studijní program

Speciální biologie (dříve Obecná biologie)

Obor je koncipován tak, aby jeho absolvent získal základní teoretické a praktické znalosti z obecné biologie. Základem oboru je popis struktury a funkce živé hmoty na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a populační úrovni. Na začátku 3. semestru si studenti volí jeden ze čtyř směrů (Ekotoxikologie, Experimentální biologie živočichů a imunologie, Experimentální biologie rostlin, Mikrobiologie a molekulární biotechnologie), kterým vyjadřují svůj případný zájem o určitý směr budoucího navazujícího magisterského programu. Cílem oboru je, aby jeho absolvent získal znalosti potřebné pro praktickou činnost v laboratoři nebo základy k dalšímu vzdělání.

Směry

 

Přednáška prof. Sylvia Schnell
Biomania 2017
Přednáška “The relevance of microorganisms of the domain Archaea for biotechnology”
Den otevřených dveří MU 15.9.2017
Zahraniční návštěva ERASMUS+
Dětská univerzita MjUNI
Prezentace na mezinárodní konferenci
Přednáška „Globalizace infekčních onemocnění”
Zahraniční návštěva ERASMUS+
Den otevřených dveří