Doktorský studijní program

Mikrobiologie

více informací: web Přirodovědecké fakulty

Obor Mikrobiologie je zaměřen na studium morfologických, fyziologických a genetických vlastností mikroorganismů, především pak bakterií a kvasinkovitých organismů. Zahrnuje rovněž vliv těchto organismů na vnější prostředí, stejně tak i jejich využití při biodegradaci organických polutantů. Obor integruje moderní metodické přístupy mikrobiologické, molekulárně biologické, biochemické a analyticky biochemické. Tyto přístupy umožňují přesnější a rychlejší identifikaci či typizaci klinicky, environmentálně a technologicky významných mikroorganismů.

Po praktické i teoretické stránce by měl absolvent zvládnout principy a aplikační možnosti mikrobiologie. V průběhu studia získá absolvent nové znalosti a dovednosti včetně širokého informačního spektra ve zvolené oblasti, která je předmětem jeho disertační práce. Míra získaných znalostí a zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou adaptabilitu absolventa v různých oblastech mikrobiologie. Absolventi doktorského studia oboru mikrobiologie PřF MU nacházejí dobré uplatnění především v laboratořích ve zdravotnictví, v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu, v ústavech AV ČR, v laboratořích zemědělských a veterinárních podniků, a firem zaměřených na životní prostředí včetně úřadů Ministerstva životního prostředí na různých úrovních.

 

NOC VĚDCŮ 2018
Open Day 14.9.2018
Doktorské studium Německo
Přednáška Dr. Harald Huber
Předmět General Microbiology
XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
Dny otevřených dveří – FOTOGRAFIE
Dny otevřených dveří 2018
Pozvánka na konferenci mladých 2018
Přednáška prof. Sylvia Schnell