Laboratoř environmentální mikrobiologie

Vedoucí laboratoře

doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.

Výzkumná práce laboratoře environmentální mikrobiologie je zaměřena na studium nejrůznějších aspektů aktivity mikroorganizmů a jejich interakce s prostředím. Výzkumné projekty se věnují vyhledávání, charakterizaci, popisu a využití bakteriálních taxonů s vysokým potenciálem degradovat environmentální polutanty. K identifikaci degradačních bakterií jsou využívány jak klasické kultivační metody, tak i chemotaxonomické a molekulárně biologické metody. Jednou s moderních metod uplatňovaných laboratoří pro přímou identifikaci bakterií je hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. Technika je využívána pro identifikaci bakterií z environmentálního prostředí, ale i humánně patogenních, produkčních kmenů potravinářského průmyslu a probiotických bakterií a mj. přispělo i k popisu dvou nových druhů Pseudomonas moraviensis a Pseudomonas vranovensis. Vedle této metody jsou pro stanovení diverzity mikroorganizmů v prostředí používány i fingerprintové metody jako DGGE. Teoretické poznatky jsou využívány při spolupráci s firmami provádějícími dekontaminace a především s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro charakterizaci provozních kmenů pivovarských kvasinek.

Lektor

Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D.
Mgr. Lukáš Fidrich

Kontakt

Kamenice 5/A25, Brno 625 00

E-mail

nemec@sci.muni.cz

Telefon

+420549 49 6130

 

XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
Dny otevřených dveří – FOTOGRAFIE
Dny otevřených dveří 2018
Pozvánka na konferenci mladých 2018
Přednáška prof. Sylvia Schnell
Biomania 2017
Přednáška “The relevance of microorganisms of the domain Archaea for biotechnology”
Den otevřených dveří MU 15.9.2017
Zahraniční návštěva ERASMUS+
Dětská univerzita MjUNI