Laboratoř environmentální mikrobiologie

Výzkumná práce laboratoře environmentální mikrobiologie je zaměřena na studium nejrůznějších aspektů aktivity mikroorganizmů a jejich interakce s prostředím. Výzkumné projekty se věnují vyhledávání, charakterizaci, popisu a využití bakteriálních taxonů s vysokým potenciálem degradovat environmentální polutanty. K identifikaci degradačních bakterií jsou využívány jak klasické kultivační metody, tak i chemotaxonomické a molekulárně biologické metody. Jednou s moderních metod uplatňovaných laboratoří pro přímou identifikaci bakterií je hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. Technika je využívána pro identifikaci bakterií z environmentálního prostředí, ale i humánně patogenních, produkčních kmenů potravinářského průmyslu a probiotických bakterií a mj. přispělo i k popisu dvou nových druhů Pseudomonas moraviensis a Pseudomonas vranovensis. Vedle této metody jsou pro stanovení diverzity mikroorganizmů v prostředí používány i fingerprintové metody jako DGGE. Teoretické poznatky jsou využívány při spolupráci s firmami provádějícími dekontaminace a především s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro charakterizaci provozních kmenů pivovarských kvasinek.

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Fidrich

Kontakt

Kamenice 5/A25, Brno 625 00

 

NOC VĚDCŮ 2018
Open Day 14.9.2018
Doktorské studium Německo
Přednáška Dr. Harald Huber
Předmět General Microbiology
XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
Dny otevřených dveří – FOTOGRAFIE
Dny otevřených dveří 2018
Pozvánka na konferenci mladých 2018
Přednáška prof. Sylvia Schnell