Laboratoř environmentální mikrobiologie

Vedoucí laboratoře

doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.

Výzkumná práce laboratoře environmentální mikrobiologie je zaměřena na studium nejrůznějších aspektů aktivity mikroorganizmů a jejich interakce s prostředím. Výzkumné projekty se věnují vyhledávání, charakterizaci, popisu a využití bakteriálních taxonů s vysokým potenciálem degradovat environmentální polutanty. K identifikaci degradačních bakterií jsou využívány jak klasické kultivační metody, tak i chemotaxonomické a molekulárně biologické metody. Jednou s moderních metod uplatňovaných laboratoří pro přímou identifikaci bakterií je hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. Technika je využívána pro identifikaci bakterií z environmentálního prostředí, ale i humánně patogenních, produkčních kmenů potravinářského průmyslu a probiotických bakterií a mj. přispělo i k popisu dvou nových druhů Pseudomonas moraviensis a Pseudomonas vranovensis. Vedle této metody jsou pro stanovení diverzity mikroorganizmů v prostředí používány i fingerprintové metody jako DGGE. Teoretické poznatky jsou využívány při spolupráci s firmami provádějícími dekontaminace a především s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro charakterizaci provozních kmenů pivovarských kvasinek.

Lektor

Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D.
Mgr. Lukáš Fidrich

Kontakt

Kamenice 5/A25, Brno 625 00

E-mail

nemec@sci.muni.cz

Telefon

+420549 49 6130

 

Přednáška prof. Sylvia Schnell
Biomania 2017
Přednáška “The relevance of microorganisms of the domain Archaea for biotechnology”
Den otevřených dveří MU 15.9.2017
Zahraniční návštěva ERASMUS+
Dětská univerzita MjUNI
Prezentace na mezinárodní konferenci
Přednáška „Globalizace infekčních onemocnění”
Zahraniční návštěva ERASMUS+
Den otevřených dveří