Laboratoř zoonotických mikroorganizmů

Vedoucí laboratoře

prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.


Laboratoř zoonotických mikroorganizmů úzce spolupracuje s Oddělením medicínské zoologie Ústavu biologie obratlovců AVČR, v.v.i., Brno na jeho detašovaném pracovišti ve Valticích na jižní Moravě. Hlavní náplní výzkumu této laboratoře je studium ekologie, taxonomie a sérologie mikrobiálních původců vybraných zoonóz (zejména virů, bakterií a prvoků) přenášených hematofágními členovci, s využitím klasických i molekulárně biologických metod. Laboratoř zoonotických mikroorganizmů se zabývá rovněž výchovou studentů v rámci bakalářských, magisterských i doktorských programů Biologie obecná se zaměřením na mikrobiologii (vedení bakalářských a magisterských prací, doktorských disertací). Laboratoř zoonotických mikroorganizmů se v současnosti zaměřuje především na základní výzkum agens přenášených hematofágními členovci (např. flaviviry West Nile a středoevropské klíšťové encefalitidy, baktérie Borrelia burgdorferi a Anaplasma phagocytophilum nebo prvoci Babesia spp.) Výsledky výzkumu napomáhají k lepší prevenci před infekčními onemocněními u obratlovců včetně surveillance vybraných zoonóz. Laboratoř zajišťuje přednášku a cvičení předmětu Mikrobiální zoonózy a sapronózy (Bi8011; Bi8011c).

Odborný asistent

doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.

Kontakt

Kamenice 5/A25, Brno 625 00

E-mail

hubalek@sci.muni.cz; rudolf@ivb.cz

Telefon

+420519352961 ÚBO AV ČR ve Valticích; +420549494491 MU

 

NOC VĚDCŮ 2018
Open Day 14.9.2018
Doktorské studium Německo
Přednáška Dr. Harald Huber
Předmět General Microbiology
XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
Dny otevřených dveří – FOTOGRAFIE
Dny otevřených dveří 2018
Pozvánka na konferenci mladých 2018
Přednáška prof. Sylvia Schnell