Laboratoř zoonotických mikroorganizmů

Vedoucí laboratoře

prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.


Laboratoř zoonotických mikroorganizmů úzce spolupracuje s Oddělením medicínské zoologie Ústavu biologie obratlovců AVČR, v.v.i., Brno na jeho detašovaném pracovišti ve Valticích na jižní Moravě. Hlavní náplní výzkumu této laboratoře je studium ekologie, taxonomie a sérologie mikrobiálních původců vybraných zoonóz (zejména virů, bakterií a prvoků) přenášených hematofágními členovci, s využitím klasických i molekulárně biologických metod. Laboratoř zoonotických mikroorganizmů se zabývá rovněž výchovou studentů v rámci bakalářských, magisterských i doktorských programů Biologie obecná se zaměřením na mikrobiologii (vedení bakalářských a magisterských prací, doktorských disertací). Laboratoř zoonotických mikroorganizmů se v současnosti zaměřuje především na základní výzkum agens přenášených hematofágními členovci (např. flaviviry West Nile a středoevropské klíšťové encefalitidy, baktérie Borrelia burgdorferi a Anaplasma phagocytophilum nebo prvoci Babesia spp.) Výsledky výzkumu napomáhají k lepší prevenci před infekčními onemocněními u obratlovců včetně surveillance vybraných zoonóz. Laboratoř zajišťuje přednášku a cvičení předmětu Mikrobiální zoonózy a sapronózy (Bi8011; Bi8011c).

Odborný asistent

doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.

Kontakt

Kamenice 5/A25, Brno 625 00

E-mail

hubalek@sci.muni.cz; rudolf@ivb.cz

Telefon

+420519352961 ÚBO AV ČR ve Valticích; +420549494491 MU

 

XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
Dny otevřených dveří – FOTOGRAFIE
Dny otevřených dveří 2018
Pozvánka na konferenci mladých 2018
Přednáška prof. Sylvia Schnell
Biomania 2017
Přednáška “The relevance of microorganisms of the domain Archaea for biotechnology”
Den otevřených dveří MU 15.9.2017
Zahraniční návštěva ERASMUS+
Dětská univerzita MjUNI