XXVI Tomáškovy dny mladých mikrobiologů

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na konferenci Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty MU a FN u svaté Anny v Brně ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou. Dalšími oficiálními spolupořadateli konference jsou Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS J. E. Purkyně.

I v tomto roce proběhne tradiční předání cen Nejlepší mladý mikrobiolog.

Konference je určena především pro začínající autory, kteří zde mají možnost přednést své příspěvky na témata mikrobiologie v klinických a epidemiologických souvislostech, novinky z vědeckého výzkumu nebo na téma narůstajícího fenoménu bakteriální rezistence. Letošní ročník proběhne v termínu 7. – 9. června 2017 v Kongresovém centru Masarykovy univerzity, Komenského náměstí 2, Brno.

Veškeré informace o XXVI. Tomáškových dnech mladých mikrobiologů naleznete také na internetových stránkách www.med.muni.cz/tomdny. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, akce bude hodnocena i v rámci Společnosti mikrobiologických laborantů a u Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví.

K aktivní i pasivní účasti je možné se přihlásit na webových stránkách www.med.muni.cz/tomdny.
Těšíme se s Vámi na viděnou!

Odborný garant:
Doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, Brno

 

 

Pozvánka na konferenci mladých 2018
Přednáška prof. Sylvia Schnell
Biomania 2017
Přednáška “The relevance of microorganisms of the domain Archaea for biotechnology”
Den otevřených dveří MU 15.9.2017
Zahraniční návštěva ERASMUS+
Dětská univerzita MjUNI
Prezentace na mezinárodní konferenci
Přednáška „Globalizace infekčních onemocnění”
Zahraniční návštěva ERASMUS+