Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Oddělení fyziologie a anatomie rostlin

Vítejte na stránkách OFAR

Pracovníci Oddělení fyziologie a anatomie rostlin (OFAR) se zaměřují na pedagogickou a výzkumnou práci v oblasti fyziologických procesů, a to od buněčné úrovně až po úroveň jedince a populace rostlin. Jednotlivé pracovní skupiny jsou odborně profilovány zejména na problematiku využívání vnějších zdrojů látek a energie v metabolických procesech, rovněž na problematiku růstových a vývojových procesů, včetně jejich vnitřní regulace. Pracoviště využívá moderní metodické postupy a přístrojové vybavení při zajišťování experimentální práce na mnoha výzkumných tématech. V současné době se pracovníci zaměřují především na (1) stresovou fyziologii fotosyntézy extremofilních organismů, (2) specializované biofyzikální metody ve výzkumu odolnosti rostlin vůči chladu a mrazu, (3) projevy oxidativního stresu ve fotosyntetickém aparátu chloroplastu, (4) limitní faktory xylémového transportu a vodního provozu rostlin, (5) metabolismus dusíku, (6) studium vlivu perzistentních organických polutantů, (7) studium účinků růstových regulátorů při in vitro kultivaci rostlin, (8) vliv arbuskulární a orchideoidní mykorhizy na příjem minerálních živin hostitelskými rostlinami.

Aktuálně

11. 10. 2018

Seminář 11.10.2018 a 18.10.2018

Zveme vás na přednášky v rámci pravidelných čtvrtečních seminářů našeho oddělení v místnosti 332/A13 ve 14:00: Dne... více

4. 10. 2018

Noc vědců 2018

Naše oddělení se podílí na letošní Noci vědců. Na stanovišti Nepostradatelné rostliny (budova A36, místnost 209)... více

19. 9. 2018

Pozvánka na přednášku

Srdečně vás zveme na přednášku našeho hosta Dr. Jagna Chmielowska-Bak (Adam Mickiewitz University, Poznaň, Polsko)... více

14. 9. 2018

Open Day Muni 2018

Naše oddělení se účastní akce Open Day Muni 2018. Informace najdete tady. Přijďte se podívat do místnosti 209... více

16. 3. 2018

Pozvánka na přednášku

Srdečně vás zveme na přednášku našeho hosta prof. Philip White (The James Hutton Institute, Dundee, UK) dne 23.března... více