Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Oddělení fyziologie a anatomie rostlin

Workshop Biovědy v polárním a alpinském výzkumu

Dne 23. listopadu proběhne v prostorách kampusu workshop "Biovědy v polárním a alpinském výzkumu". Webovou stránku naleznete zde.