Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Oddělení fyziologie a anatomie rostlin

Pozvánka na tři přednášky dr. A. Sadowsky

Srdečně vás zveme na přednášky našeho hosta dr. A. Sadowsky (Institute of Plant Biochemistry, Heinrich-Heine-University Düsseldorf) ve dnech 22. až 24. listopadu 2016 se zaměřením na stresovou fyziologii lišejníků:

(1) Transcriptional and metabolite responses to drought in lichens

Úterý 22.listopadu, 8:00-9:00, Univerzitní kampus Brno-Bohunice, budova A13, místnost 332

(2) Lichen photobionts under extreme stress: Earth, space and simulations

Středa 23.listopadu, 10:00-11:00, Univerzitní kampus Brno-Bohunice, budova A9, místnost 316

(3) Symbiosis in photoautotrophs, from organelles to forests

Čtvrtek 24.listopadu, 14:00-15:30, Univerzitní kampus Brno-Bohunice, budova A13, místnost 332.

Studenti si mohou tyto přednášky zapsat jako předmět Bi0203 Lichen Stress Physiology - Invited Lectures a po absolvování alespoň dvou přednášek jim budou připsány kredity.