Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Oddělení fyziologie a anatomie rostlin

Pozvánka na obhajoby

Zveme vás na obhajoby bakalářských a magisterských prací studentů našeho oddělení.

 

Bakalářské ústní obhajoby Bc. prací

Termín: 12.6.2017, od 9:00 hod, UKB, A11, místnost 132.

Magisterské SZZ (Státní závěrečná zkouška plus obhajoba dipl. práce)

Termín: 14.6.2017, od 9:00 hod, UKB, A11, místnost 333.