Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Oddělení fyziologie a anatomie rostlin

Workshop Biovědy v polárním a alpinském výzkumu

Zveme vás na workshop, který se bude konat 21.11.2017: