Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Oddělení fyziologie a anatomie rostlin

Fotky z exkurzí a bowlingu

Na níže uvedené adrese se můžete podívat na fotky z Terénního cvičení z fyziologie rostlin a z bowlingu:

https://www.zonerama.com/ofar/109618