Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Oddělení fyziologie a anatomie rostlin

Laboratoř rostlinných tkáňových kultur

Hlavním zaměřením laboratoře rostlinných tkáňových kultur je kultivace rostlinných buněčných, tkáňových a orgánových kultur v in vitro podmínkách a využití těchto kultur při studiu různých témat jako jsou např. vliv polutantů na růst, vývoj a procesy v rostlinách nebo elicitace sekundárních metabolitů. Laboratoř zajišťuje výuku několika předmětů pro bakalářské i magisterské studenty a jsou zde vypracovávány bakalářské i diplomové práce.

Vedoucí laboratoře: Mgr. Hana Cempírková, Ph.D. (cempirkova@sci.muni.cz)

Technička: Ing. Jana Francová

Aktuálně

28. 2. 2019

Seminář 28.2.

Zveme vás na seminář Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, který se koná každý čtvrtek od 14:00 v místnosti... více

28. 2. 2019

Seznam seminářů v jarním semestru 2019

Zveme všechny zájemce na semináře Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, které se budou konat v jarním semestru... více

11. 2. 2019

Pozvánka na SZZ a obhajoby diplomových prací

Dne 14.2.2019 se budou konat státní závěrečné zkoušky (magisterské) a obhajoby diplomových prací od 10:00 v místnosti... více

14. 1. 2019

Dny otevřených dveří 2019

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Přírodovědecké fakultě MUNI na Dny otevřených dvěří. Informace o... více

19. 11. 2018

Semináře 22.11. a 29.11.

Zveme vás na přednášky v rámci pravidelných studentských čtvrtečních seminářů našeho oddělení v místnosti... více