Stěhování do kampusu se blíží…

„Výuka v nových prostorách začne v jarním semestru 2013/2014.“ Rozhovor s ředitelem Ústavu botaniky a zoologie, doc. RNDr. Janem Helešicem, Ph.D.:

Úvodem je třeba říci, že nakonec jsme se díky bývalému a současnému vedení univerzity a fakulty dostali do programu OP VaVpI prioritní osa 4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a máme projekt CZ.1.05/4.1.00/04.0149 Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie CESEB. Nyní se dokončuje v rámci Univerzitního kampusu Bohunice stavba čtyř nových pavilonů určených pro nás a Ústav experimentální biologie (ÚEB). Na 5. listopadu je naplánován začátek kolaudace, s tím, že interiéry budou dokončeny do 15. prosince a hlavní stěhování začne od 6. ledna 2014. Náš ústav zde bude mít dva pavilony s několika špičkově vybavenými laboratořemi. Díky tomu se konečně dostaneme na evropskou, ne-li světovou úroveň. V řečkovickém provizoriu jsme museli opravdu hodně improvizovat, což je někdy dobré, protože to rozvíjí myšlení, ale když to trvá sedm let, tak to již unavuje. Výuka v nových prostorách začne v jarním semestru akademického roku 2013/2014.

Rozpis Bc. a Mgr. obhajob
Termíny státních zkoušek a obhajob
Program semináře jaro 2018
Erasmus+ 2018/2019
Program semináře podzim 2017
Nový web OFIŽ
Stěhujeme se!
Stěhování do kampusu se blíží…