Staff

Our department is spread out in 2 localities: Řečkovice and Kotlářská.

Head

prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.

Office:
BFÚ

Contact:
hofmanova@ibp.cz, 541 517 182

Info MU

prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.

Office:
BFÚ

Contact:
kozubik@ibp.cz, 541 517 182

Info MU

prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc.

Office:
Řečkovice

Contact:
simek@sci.muni.cz, 532 146 221

Info MU

Docenti

doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc.

Office:
BFÚ

Contact:
lojek@ibp.cz, 541 517 119, 104

Info MU

doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Office:
Řečkovice

Contact:
alenazak@sci.muni.cz, 532 146 223

Info MU

doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

Office:
Řečkovice

Contact:
vacha@sci.muni.cz, 532 146 206

Info MU

doc. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

Office:
BFÚ

Contact:
vondracek@ibp.cz, 541 571 168

Info MU

Vědečtí pracovníci

Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Office:
Kotlářská

Contact:
bryja@sci.muni.cz, 549 493 291

Info MU

RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.

Office:
Řečkovice

Contact:
hyrsl@mail.muni.cz, 532 146 211

Info MU

Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Office:
Kotlářská

Contact:
krejcip@sci.muni.cz, 549 493 291

Info MU

Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Office:
Kotlářská

Contact:
jipa@sci.muni.cz, 549 495 578

Info MU

RNDr. Jiřina Procházková, Ph.D.

Office:
Kotlářská

Contact:
jipro@sci.muni.cz, 549 496 090

Info MU

Lektoři

Mgr. Monika Dušková, Dr.

Office:
Řečkovice

Contact:
duskova@sci.muni.cz, 532 146 222

Info MU

RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.

Office:
Řečkovice

Contact:
helanej@sci.muni.cz, 532 146 226

Info MU

Laboranti

Hana Pecůchová

Office:
Řečkovice

Contact:
pecuchova@centrum.cz, 532 146 226

Info MU

Externisté

doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
Contact:
bartova@ibp.cz

Info MU

RNDr. Milan Číž, Ph.D.
Contact:
mciz@sci.muni.cz

Info MU

doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
Contact:
buchtovam@vfu.cz

Info MU

doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.
Contact:
kozubek@ibp.cz

Info MU

RNDr. Lukáš Kubala, Ph.D.
Contact:
lkubala@ibp.cz

Info MU

RNDr. Karel Souček, Ph.D.
Contact:
ksoucek@ibp.cz

Info MU

RNDr. Jaroslav Turánek, Csc.
Contact:
turanek@vri.cz

Info MU

RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.
Contact:
vaculova@ibp.cz

Info MU

Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
Contact:
kubalal@ibp.cz

Info MU

RNDr. Miroslav Machala, CSc.
Contact:
machala@vri.cz

Info MU

Sekretářka

Naděžda Bílá

Office:
Řečkovice, Kotlářská, UKB

Contact:
nbila@sci.muni.cz, 532 146 222, 549 496 076, 549 493 161

Info MU