Lidé a kontakty

Po přestěhování jsme celé oddělení v univerzitním kampusu Bohunice, pavilon A36.


Profesořiprof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.Kancelář:
BFÚ
Kontakt:
hofmanova@ibp.cz, 541 517 182
Info MU
 
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Kancelář:
BFÚ, UKB A36/125

Kontakt:
kozubik@ibp.cz, 541 517 182, 549 498 620

Info MUprof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc.
Kancelář:
UKB A36/125

Kontakt:
simek@sci.muni.cz, 549 497 344

Info MUDocentidoc. RNDr. Antonín Lojek, CSc.
Kancelář:
BFÚ

Kontakt:
lojek@ibp.cz, 541 517 119, 104

Info MUdoc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Kancelář:
UKB A36/109

Kontakt:
alenazak@sci.muni.cz, 549 498 378

Info MUdoc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Kancelář:
UKB A36/123

Kontakt:
vacha@sci.muni.cz, 549 497 877

Info MUdoc. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
Kancelář:
BFÚ

Kontakt:
vondracek@ibp.cz, 541 571 168

Info MUVědečtí pracovníciMgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Kancelář:
UKB A36/112

Kontakt:
bryja@sci.muni.cz, 549 493 291

Info MURNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
Kancelář:
UKB A36/123

Kontakt:
hyrsl@mail.muni.cz, 549 494 510

Info MUMgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
Kancelář:
UKB A36/111

Kontakt:
jipa@sci.muni.cz, 549 495 578

Info MURNDr. Jiřina Medalová, Ph.D.
Kancelář:
UKB A36/111

Kontakt:
jipro@sci.muni.cz, 549 498 586

Info MULektořiMgr. Monika Dušková, Dr.
Kancelář:
UKB A36/109

Kontakt:
duskova@sci.muni.cz, 532 146 222

Info MURNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.
Kancelář:
UKB A36/108

Kontakt:
helanej@sci.muni.cz, 549 498 584

Info MULaborantiHana Pecůchová
Kancelář:
UKB A36/108

Kontakt:
pecuchova@centrum.cz, 532 146 226

Info MUExternistédoc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
Kontakt:
bartova@ibp.cz

Info MURNDr. Milan Číž, Ph.D.
Kontakt:
mciz@sci.muni.cz

Info MUdoc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
Kontakt:
buchtovam@vfu.cz

Info MUdoc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.
Kontakt:
kozubek@ibp.cz

Info MURNDr. Lukáš Kubala, Ph.D.
Kontakt:
lkubala@ibp.cz

Info MURNDr. Karel Souček, Ph.D.
Kontakt:
ksoucek@ibp.cz

Info MURNDr. Jaroslav Turánek, Csc.
Kontakt:
turanek@vri.cz

Info MURNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.
Kontakt:
vaculova@ibp.cz

Info MUMgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
Kontakt:
kubalal@ibp.cz

Info MURNDr. Miroslav Machala, CSc.
Kontakt:
machala@vri.cz

Info MUSekretářkaNaděžda Bílá
Kancelář:
UKB A36/124

Kontakt:
nbila@sci.muni.cz, 549 493 161

Info MU

Rozpis Bc. a Mgr. obhajob
Termíny státních zkoušek a obhajob
Program semináře jaro 2018
Erasmus+ 2018/2019
Program semináře podzim 2017
Nový web OFIŽ
Stěhujeme se!
Stěhování do kampusu se blíží…