Pracovní skupina: Doc. Vítězslav Bryja Ph.D.

Klíčová slova

Wnt signalizace, nekonanonická Wnt dráha, proteomika, Dishevelled, β-arrestin, hmotnostní spektrometrie, fosforylace, bunečná signalizace, chronická lymfocytární leukémie, nádory vaječníku, extracelulární váčky
Vedoucí skupiny: Doc. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Kancelář: 112 (Kamenice 5 — A36)
E-mail: bryja@sci.muni.cz
Telefon: +420 54949 3291
Telefon lab/studenti: +420 54949 6809/6811
Seznam vyučovaných předmětů
Seznam publikací

Čím se zabýváme

Morfogenetické proteiny z rodiny “Wnt” (dále jen Wnty) jsou významné regulátory embryonálního vývoje, které se též významně podílí na regulaci homeostázy dospělého organismu. Deregulace dráhy Wnt vede ke vzniku nádorů a mnoha dalších chorob. I přes všeobecně uznávaný význam této rodiny proteinů v patogenezi chorob víme doposud velmi málo o molekulárních mechanismech jejich působení. Wnty se váží na membránové receptory z rodiny Frizzled, ze kterých se signál přenáší na fosfoprotein Dishevelled, kde se signál analyzuje a podle povahy ligandu/přítomnosti koreceptorů se dál přenáší jednou z nejméně čtyř známých signálních drah. Molekulární mechanismy, které určují, jak bude signál na úrovni proteinu Dishevelled směrován, nejsou známy. Naše laboratoř se snaží přispět k pochopení některých klíčových molekulárních aspektů přenosu signálu Wnt mezi receptorem Frizzled, proteinem Dishevelled a dalšími proteiny ve Wnt dráze. Tyto poznatky se snažíme přímo aplikovat na klinicky relevantní problémy jako je například patogeneze nádorů nebo leukémií. Věříme, že tyto poznatky se stanou základem pro identifikaci nových terapeutických cílů pro léčení nádorů vyvolaných deregulací Wnt dráhy.  

Metody výzkumu

Pro studium Wnt signalizace používáme všechny základní metody biochemie a molekulární a buněčné biologie. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno hojně využíváme primární pacientské vzorky. Sami nebo ve spolupráci s partnerskými institucemi se snažíme v maximální možné míře využít možností současné proteomiky a validovat data in vivo s využitím háiátka (Caenorhabditis elegans), drápatky (Xenopus laevis) a myši (Mus musculus) jako experimentálního modelu.

Členové laboratoře (detail)

Postdoc

Postgraduální studenti

Magisterští studenti

Bakalárští studenti

Další členové laboratoře

Alumni (detail)

 

Spolupracující instituce (detail)

 

Projects and Grants

wntsapp_logo

Probíhající projekty

kimu_logo_small

Předchozí projekty

Vybrané publikace

 1. L. Čajánek, R. Sri Ganji, C. Henriques-Oliveira, P. Koník, S. Theofilopoulos, V. Bryja*, E. Arenas* (2013): Tiam1 regulates the Wnt/Dvl/Rac1 signaling pathway and the differentiation of midbrain dopaminergic neurons. Mol. Cell. Biol. 33(1):59-70.
 2. M. Kaucká, K. Plevová, Š. Pavlová, J. Verner, J. Procházková, P. Janovská, P. Krejčí, J. Kotašková, P. Ovesná, B. Tichý, Y. Brychtová, M. Doubek, A. Kozubík, J. Mayer, Š. Pospíšilová and V. Bryja (2013): The planar cell polarity pathway drives pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia by the regulation of B-lymphocyte migration. Cancer Res. 73(5):1491-1501.
 3. E. R. Andersson*, Carmen Saltó*, J. C. Villaescusa, L. Cajanek, S. Yang, L. Bryjova, I. Nagy, S. J. Vainio, C. Ramirez, V. Bryja and E. Arenas (2013): Wnt5a cooperates with canonical Wnts to generate midbrain dopaminergic neurons in vivo and in stem cells. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 110(7): E602-10.
 4. A. Soldano, Z. Okray, P. Janovská, K. Tmejová, E. Reynaud, A. Claeys, J. Yan, B. De Strooper, J.-M. Dura, V. Bryja, B. A. Hassan (2013): The Amyloid Precursor Proteins are conserved modulators of the Wnt/PCP pathway required for robustness of axonal outgrowth. PLoS Biol. 11(5):e1001562.
 5. Chaki M, Airik R, Ghosh AK, Giles RH, Chen R, Slaats GG, Wang H, Hurd TW, Zhou W, Cluckey A, Gee HY, Ramaswami G, Hong CJ, Hamilton BA, Cervenka I, Ganji RS, Bryja V, Arts HH, van Reeuwijk J, Oud MM, Letteboer SJ, Roepman R, Husson H, Ibraghimov-Beskrovnaya O, Yasunaga T, Walz G, Eley L, Sayer JA, Schermer B, Liebau MC, Benzing T, Le Corre S, Drummond I, Janssen S, Allen SJ, Natarajan S, O’Toole JF, Attanasio M, Saunier S, Antignac C, Koenekoop RK, Ren H, Lopez I, Nayir A, Stoetzel C, Dollfus H, Massoudi R, Gleeson JG, Andreoli SP, Doherty DG, Lindstrad A, Golzio C, Katsanis N, Pape L, Abboud EB, Al-Rajhi AA, Lewis RA, Omran H, Lee EY, Wang S, Sekiguchi JM, Saunders R, Johnson CA, Garner E, Vanselow K, Andersen JS, Shlomai J, Nurnberg G, Nurnberg P, Levy S, Smogorzewska A, Otto EA, Hildebrandt F. (2012): Exome Capture Reveals ZNF423 and CEP164 Mutations, Linking Renal Ciliopathies to DNA Damage Response Signaling. Cell. 150(3): 533-48.
 6. K. Tanneberger, A.S. Pfister, K. Brauburger, J. Schneikert, M.V. Hadjihannas, V. Kriz, G. Schulte, V. Bryja and J. Behrens (2011): Amer1/WTX couples Wnt-induced formation of PtdIns(4,5)P2 to LRP6 phosphorylation. EMBO J. 30: 1433-1443.
 7. I. Červenka, J. Wolf, J. Mašek, P. Krejci, W. R. Wilcox, A. Kozubík, G. Schulte, J. Silvio Gutkind*, V. Bryja* (2011): Mitogen activated-protein kinases promote WNT/β-catenin signaling via phosphorylation of LRP6. Mol. Cell. Biol. 31(1):179-89.
 8. Witte F1, Bernatik O1, Kirchner K, Masek J, Mahl A, Krejci P, Mundlos S, Schambony A, Bryja V*, Stricker S*. (2010): Negative regulation of Wnt signaling mediated by CK1-phosphorylated Dishevelled via Ror2. FASEB J. 24(7):2417-26.
 9. Cajánek L, Ribeiro D, Liste I, Parish CL, Bryja V*, Arenas E* (2009): Wnt/beta-catenin signaling blockade promotes neuronal induction and dopaminergic differentiation in embryonic stem cells. Stem Cells. 27:2917-27.
 10. Bryja V*, Andersson ER, Schambony A, Esner M, Bryjová L, Biris KK, Hall AC, Kraft B, Cajanek L, Yamaguchi TP, Buckingham M, Arenas E.* (2009): The Extracellular Domain of Lrp5/6 Inhibits Non-Canonical Wnt Signaling in vivo. Mol Biol Cell. 20: 924-936. Cover article.
 11. V. Bryja1, A. Schambony1, L. Čajánek, I. Dominguez, E. Arenas and G. Schulte (2008): beta-Arrestin and casein kinase 1/2 define distinct branches of non-canonical WNT signalling pathways. EMBO Rep. 9(12): 1244-50. Featured article.
 12. M. Andäng, J. Hjerling-Leffler, A. Moliner, T.K. Lundgren, G. Castelo-Branco, E. Nanou, E. Pozas, V. Bryja, S. Halliez, H. Nishimaru, J. Wilbertz, E. Arenas, M. Koltzenburg, M. Charnay, A. El Manira, C.F. Ibanez and P. Ernfors. Histone H2AX-dependent GABAA receptor regulation of embryonic stem cell proliferation. Nature 451: 460-464, 2008
 13. V. Bryja, D. Gradl, A. Schambony, E. Arenas1 and G. Schulte1. β-arrestin is a necessary component of Wnt/β-catenin signaling in vitro and in vivo. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104: 6690-6695, 2007.
 14. V Bryja1, G Schulte1, N Rawal, A Grahn, and E Arenas. Wnt-5a induces Dishevelled phosphorylation and dopaminergic differentiation via a CK1δ/&#949-dependent mechanism. J. Cell Sci. 120: 586-595, 2007.
 15. V Bryja, S Bonilla and E Arenas. Derivation of mouse embryonic stem cells. Nature Protocols 1: 2082-2087, 2006.
1 spoluautor, * kontaktni osoba Úplný seznam publikací

Další aktivity

Files to download:

Program semináře podzim 2017
Výběrové řízení Erasmus+
Nový web OFIŽ
Stěhujeme se!
Stěhování do kampusu se blíží…