OPVK


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Odborné vzdělávání pracovníků vědecko-pedagogického týmu

Projekt

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V časovém sledu první a následně paralelně běžící klíčová aktivita v rámci realizace projektu musí být
zvýšení a soustavné prohlubování odborné způsobilosti samotných interních členů realizačního týmu projektu.
Realizace:

1) účastí členů projektového týmu na krátkých stážích zaměřených na využití moderních technologických platforem a bioinformatických nástrojů v oblasti funkční genomiky a proteomiky na renomovaných pracovištích (např. Dept. Plant Systems Biology , Ghent, BE, IPK Gatersleben, SRN, Queen Mary Univ. London, UK)

2) aktivní účastí členů projektového týmu na mezinárodních a národních konferencích
3) přednáškami a kursy vybraných členů týmu i zvaných odborníkůspecialistů
na pracovišti žadatele - na tyto akce budou zváni i pracovníci dalších podskupin cílové skupiny (mimo realizační tým).
Kromě čistě odborných akcí budou nejzkušenější členové realizačního týmu a externí experti vzdělávat své mladší kolegy i v oblasti vědecké komunikace a popularizace. Následně budou získané znalosti předány ostatním pracovníkům.

Výstup klíčové aktivity:
Proškolený a odborně způsobilý tým sestavený z pracovníků cílové skupiny na mezinárodně kompetitivní úrovni, v počtu
minimálně 12 akademických a odborných pracovníků, a dále 10 lektorů především z řad studentů DSP. Výstup
bude ověřitelný na základě výkazů a cestovních zpráv z pracovních cest. V případě kursů zvaných odborníků pak
přímo z Informačního systému MU (kde budou kursy a počet jejich účastníků registrovány). Tyto aktivity budou mít
následný dopad na restrukturovanou a rozšířenou náplň teoretických a praktických kursů (zejména v oblasti praktické
výuky). Elektronické informační zdroje a zpracované studijní materiály budou cílové skupině k dispozici na ISu
MU.

Domovská stránka | Úvod | Projekt | Plánované akce | Kurzy | Lidé | Fotogalerie | Ke stažení | Ročenka | Napište nám | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku