OPVK


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Interní vzdělávání odborného týmu

Projekt

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Na výstupy aktivity 01 bude navazovat zajištění sdílení získaných odborností uvnitř realizačního týmu
prostřednictvím interního vzdělávání. To se bude uskutečňovat formou pravidelných seminářů na pracovišti
řešitele, na nichž budou jednotliví členové realizačního týmu prezentovat a diskutovat nové poznatky (vlastní, z
konferencí a workshopů, z odborné literatury). Aktivní účast na semináři bude povinná pro všechny členy týmu a
dobrovolná pro další členy cílové skupiny. Doplňkovou aktivitou k semináři bude tzv. Journal club, na němž se
budou podrobně rozebírat klíčové publikace z nejnovější odborné literatury. Součástí interního vzdělávání budou i
praktické instruktáže v obsluze přístrojů a použ. spec. metod. Aktivita bude průběžná v celé době trvání projektu,
na její realizaci se budou jako lektoři a instruktoři podílet všichni členové realizačního týmu.

Výstup klíčové aktivity:
Výstupem této aktivity bude proškolený realizační tým ve své přirozené struktuře (PhD. studenti,
postdoktorandi/odborní pracovníci a akademičtí pracovníci) a v počtu min. 22 osob, který je dobře vzájemně
obeznámen o odborných i technických novinkách v oblasti genomiky a proteomiky nad rámec své úzké odborné
specializace. Tento soustavně aktualizovaný přehled o problematice zajistí členům realizačního týmu dobré
předpoklady pro vzdělávání dalších částí cílové skupiny v rámci KA03-06, a zejména přípravu budoucích
odborníků v oblasti a perspektivních kandidátů pro rozšíření výzk. týmů.


Domovská stránka | Úvod | Projekt | Plánované akce | Kurzy | Lidé | Fotogalerie | Ke stažení | Ročenka | Napište nám | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku